• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
 مدیران منطقهمهدی خلیل زاده
مدیر بازرسی غلامرضا گلبهار
مدیر امور مالیابراهیم شیرمحمدی
مدیر سرمایه گذاری و فرمانده پایگاه مقاومتپروین رستمی
مدیر امور اداری و سرمایه انسانیبابک ترکمنلو
مدیر امور ارتباطاتحسن میرزامحمدی
مدیر امور حقوقیرحیم سیاهی
رئیس اداره حمل و نقل و ترافیکنعیمه زارعان
مسئول امور فرهنگی و اجتماعیحاج علی محمودی
مسئول اجرای احکاممهدی جعفرزاده
مدیر برنامه ریزی و توسعهروح اله قراچورلو
مدیر فضای سبزعلی زارعی
مدیر املاکصمد پاسبانی
مدیر درآمدمهدی دودکانلوی میلان
رییس شهرسازیمحمد یاری
مدیر کمیسیون ماده صد آرش خطیبی مختاری
مسئول سایت کامپیوترعلی ملکی
مسئول مشاغلمحسن نجفی
مسئول کارپردازی