• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :احد نام خانوادگی:یعقوبی بقاء
سمت سازمانی :سرپرست معاونت خدمات شهری شماره تماس :