• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
تاریخ : چهارشنبه 20 مرداد 1389     |     کد : 18

معاونت فنی و عمرانی

معاونت فنی و عمرانی 
    
مهندس جمشید نقش کار  معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه 4 تبریز

 شرح وظایف معاونت عمران شهری وادارات تابعه

 
عنوان پست / رده سازماني : معاون فني وعمراني
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     نظارت بركليه پروژه هاي عمراني و اجرايي منطقه به لحاظ كيفي و كمي .
2-      همكاري معاونت  قني وعمراني منطقه با حوزه  عمران شهري ش��رداري مركزي.
3-      ارائه طرحهاي عمراني در راستاي بهبود فضاي منطقه .
4-      صدور كليه مجوزها و تائيد كليه مراحل براي صدور وپرداخت چك پيمانكاران .
5-  نظارت بر اجراي پياده رو سازي احداث جوي آبها آسفالت خيابانها  اجراي پل ها جداول رفوژها ساختمانهاي اداري خاكبرداري وخاكريزي زير سازي و خيابان سازي در محدوده منطقه .
6-     نماينده شوراي اسلامي شهردر كمسيونهاي معاملات و تحويل .
7- صدور مجوز حفاري براي كليه سازمانهاي خدمات رسان شهري و ادارات دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي
8-     نماينده شهردار جهت صدور مجوزهاي حفاري تك انشعابي در سطح منطقه
9- ارايه طرح هاي پيشنهادي جهت بودجه سال آينده منطقه و نماينده شهردار جهت حضور در كميته هاي عمراني و مربوط به بودجه
10- ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 

 

 

رئیس اداره عمران

 
عنوان پست / رده سازماني : رييس اداره عمران
شرح وظايف پست س��زماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     بررسي اوليه بودجه عمراني پيشنهادي
2-     تخصيص منابع مالي به فعاليتهاي از پيش تعيين شده در برنامه آتي
3-     اجراي پروژه هاي يكساله شهرداري از لحاظ تامين پيمانكاران.
4-  هماهنگي هاي لازم با حوزه معاونت عمران شهري در پياده سازي و اجراي پروژه هاي كلان شهري
5-      انعكاس پيشرفت و عدم پيشرفت فازهاي مختلف اجراي پروژه .
6-     اجراي پروژه هاي كوچك در سطح منطقه كه تا سقف بودجه تامين شده باشد .
7- كنترل سيستماتيك پروژه هاي در دست انجام و انعكاس مشكلات معاونت فني و عمراني شهرداري منطقه .
8-     نظارت عاليه بر پروژهايي تحت نظارت ناظرين منطقه
9-     بر آورد پروژه هاي منطقه
10-كنترل و نظارت بر فعاليت پيمانكاران .
11- تائيد صدور وضعيت پيمانكاران .پس از رسيدگي مجدد
12-   تحويل پروژه به بهره برداري و زمان اتمام پروژه .
13- شناخت مشكلات منطقه از نظر مشكلات عمراني و ارائه طرحهاي عمراني جهت حل اين معضلات .
14-تاييد صورتجلسات تحويل موقت و قطعي پيمانكاران
15-ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود . 
 

مسئول نگهداری وتعمیرات

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول نگهداري و تعميرات
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
روكش و لكه گيري آسفالت خيابانهاي سطح منطقه .
مرمت و بازسازي ابنيه در سطح منطقه  .
تعمير پياده روهاي سطح منطقه .
دريافت نظرات ارباب رجوع و اقدامات مقتضي در اين موارد از معاونت و رئيس عمران متطقه .
مرمت جداول معابر.
صدور محوز حفاري (تك انشعابي) حهت منازل و تجاريها .
صدور محوز حفاري (طولي) جهت شركتهاي تاسيساتي .
پل سازي و كانيو بر روي كانالها و آبروها و معابر در سطح منطقه .
تهيه و نصب دريچه هاي فلزي در پاركها و معابر در سطح منطقه .
تهيه و نصب تابلو وموانع فلزي جهت جلوگيري از ورود خودرو به پياده رو ها .
حفر چاه دفع آب سطحي .
لايروبي چاهها و كانالهاي موجود در سطح منطقه .
هماهنگي و پيگيري جهت جابجايي تاسيسات شهري .
نصب نيمكت، فلزي اسباب بازي، تير چراغ روشنايي و نرده هاي فلزي در پاركهاي سطح منطقه، ساخت حوضچه ، ديوار كشي زمينهاي بايرو اجراي تعميرات تا حدي كه نياز به پيمانكار نباشد .
ساير مواردي كه از طرف مافوق ارجاع ميشود .
 


PDF چاپ چاپ