• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
 مدیران منطقهرسول  صدوق‌نيا
مدیر حراستمهدی خلیل زاده
مدیر بازرسی غلامرضا گلبهار
مدیر امور مالیبابک ترکمنلو
مدیر امور ارتباطات و فرمانده پایگاه مقاومت امام سجاد(ع)وحيد عزيزي
رييس اداره برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انسانيحسن میرزامحمدی
مدیر امور حقوقیحاج علی محمودی
مسئول اجرای احکامروح اله قراچورلو
مدیر فضای سبزحسن تقی زاده
رییس اداره شهرسازی و معماری آرش خطیبی مختاری
مسئول سایت کامپیوتررامین اصغری
مسئول طرح و گذربندیعلی ملکی
مسئول مشاغلمحسن نجفی
مسئول کارپردازی