• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
طناز زندی
نام کارمند :طناز نام خانوادگی:زندی
سمت سازمانی :مسئول حوزه شهرسازی شماره تماس :