• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
امیرعلی روستایی
نام کارمند :امیرعلی نام خانوادگی:روستایی
سمت سازمانی :مسئول حوزه شهرسازی شماره تماس :