• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
سعیده گلباز
نام کارمند :سعیده نام خانوادگی:گلباز
سمت سازمانی :مسئول آمار و اطلاعات شهرسازی شماره تماس :