• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
محمد بقایی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:بقایی
سمت سازمانی :مسئول حوزه شهرسازی شماره تماس :