• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
حسن تقی زاده
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:تقی زاده
سمت سازمانی :مسئول حوزه شهرسازی شماره تماس :