• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
سعید زارع
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:زارع
سمت سازمانی :رئیس حسابداری شماره تماس :34412117