• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
حسن  میرزا محمدی
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:میرزا محمدی
سمت سازمانی :مشاورحقوقی شماره تماس :