• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
شیرین  احمدی
نام کارمند :شیرین نام خانوادگی:احمدی
سمت سازمانی :مسئول اعتبارات شماره تماس :