• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
نعیمه زارعان
نام کارمند :نعیمه نام خانوادگی:زارعان
سمت سازمانی :مسئول امور فرهنگی و اجتماعی شماره تماس :34418858