• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
حاج جبرئیل انبارته
نام کارمند :حاج جبرئیل نام خانوادگی:انبارته
سمت سازمانی :مسئول کتابخانه کوچه باغ شماره تماس :34433853