• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
شهرزاد رجب زاده
نام کارمند :شهرزاد نام خانوادگی:رجب زاده
سمت سازمانی :مسئول پارک بانوان بهار شماره تماس :32800073