• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
امید فاضلی
نام کارمند :امید نام خانوادگی:فاضلی
سمت سازمانی :مسئول دفتر شماره تماس :34444077