• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
سیروس اسبیلانی
نام کارمند :سیروس نام خانوادگی:اسبیلانی
سمت سازمانی :مسئول ورزش شماره تماس :