• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
محمد یاری
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:یاری
سمت سازمانی :دبیر کمیسیون ماده صد شماره تماس :