• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
مهندس اکبر  امجدی
نام کارمند :مهندس اکبر نام خانوادگی:امجدی
سمت سازمانی :شهردار منطقه شماره تماس :