• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
فتح اله زارعی
نام کارمند :فتح اله نام خانوادگی:زارعی
سمت سازمانی :مسئول اموال شماره تماس :