• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
مهدی جعفرزاده
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:جعفرزاده
سمت سازمانی :مدیر برنامه ریزی و توسعه شماره تماس :