• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
یوسف انتظار
نام کارمند :یوسف نام خانوادگی:انتظار
سمت سازمانی :مسئول بایگانی شماره تماس :