• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
کریم  حسن پور
نام کارمند :کریم نام خانوادگی:حسن پور
سمت سازمانی :مسئول ماشین آلات شماره تماس :