• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
روح اله قراچورلو
نام کارمند :روح اله نام خانوادگی:قراچورلو
سمت سازمانی :مدیر فضای سبز شماره تماس :