• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
صمد پاسبانی
نام کارمند :صمد نام خانوادگی:پاسبانی
سمت سازمانی :مسئول درآمد شماره تماس :