• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
مهدی حامد زارع
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:حامد زارع
سمت سازمانی :مسئول صندوق شماره تماس :