• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
محسن نجفی
نام کارمند :محسن نام خانوادگی:نجفی
سمت سازمانی :مسئول کارپردازی شماره تماس :