• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
مهدی نجفی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:نجفی
سمت سازمانی :مسئول دایره چک شماره تماس :