• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
رضا عباسزاده
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:عباسزاده
سمت سازمانی :معاون شهرسازی و معماری شماره تماس :