• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
حسین خدایی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:خدایی
سمت سازمانی :مسئول ناحیه3 شماره تماس :