• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
صمد سجلاتی
نام کارمند :صمد نام خانوادگی:سجلاتی
سمت سازمانی :مسئول نوسازی شماره تماس :