• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
بهرام ایران نژاد
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:ایران نژاد
سمت سازمانی :معاون مالی و اقتصادی شماره تماس :