• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
نگین علمشاهی
نام کارمند :نگین نام خانوادگی:علمشاهی
سمت سازمانی :مسئول تخلفیابی شماره تماس :