• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
عیسی حسن زاده
نام کارمند :عیسی نام خانوادگی:حسن زاده
سمت سازمانی :سرپرست حوزه شهرسازی شماره تماس :