• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
علی محمودی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:محمودی
سمت سازمانی :مسئول اجرای احکام شماره تماس :