• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
پروین رستمی
نام کارمند :پروین نام خانوادگی:رستمی
سمت سازمانی :مدیر امور اداری شماره تماس :