• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
جمشید نقش کار
نام کارمند :جمشید نام خانوادگی:نقش کار
سمت سازمانی :سرپرست معاونت فنی و عمرانی شماره تماس :