• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
غلامرضا گلبهار
نام کارمند :غلامرضا نام خانوادگی:گلبهار
سمت سازمانی :مدیر امور مالی شماره تماس :34414301