• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
حسن مهری
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:مهری
سمت سازمانی :مسئول تخلفات ساختمانی و سد معبر شماره تماس :32609919