• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
محمد غضنفری
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:غضنفری
سمت سازمانی :مسئول ناحیه2 شماره تماس :32840047