• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
حبیب همتی
نام کارمند :حبیب نام خانوادگی:همتی
سمت سازمانی :مسئول امور قراردادها شماره تماس :