• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
احد محمدعلیپور
نام کارمند :احد نام خانوادگی:محمدعلیپور
سمت سازمانی :مسئول ناحیه1 شماره تماس :32846181