• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
ولی پوراسد
نام کارمند :ولی نام خانوادگی:پوراسد
سمت سازمانی :مسئول دفتر شهردار شماره تماس :