• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
لیلا  صالح پور
نام کارمند :لیلا نام خانوادگی:صالح پور
سمت سازمانی :مسئول کنترل نقشه شماره تماس :