• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
مهدی دودکانلوی میلان
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:دودکانلوی میلان
سمت سازمانی :رئیس شهرسازی شماره تماس :