• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
مهدی خلیل زاده
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:خلیل زاده
سمت سازمانی :مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شماره تماس :