• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
 صفحه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

فرم درخواست گواهی ها

فرم درخواست گواهی ها فرم درخواست گواهی ها
پنجشنبه 12 بهمن 1391

مدارك صدور مجوزها

مدارك صدور مجوزها مدارك صدور مجوزها
پنجشنبه 12 بهمن 1391

برای شادی روح شهیدان صلوات

برای شادی روح شهیدان صلوات برای شادی روح شهیدان صلوات
سه شنبه 9 آبان 1391

عملکرد مجتمع آنا و پارک بهار

عملکرد مجتمع آنا و پارک بهار
پنجشنبه 27 مهر 1391

عملکرد سه ماهه اول شهرداری منطقه 4 تبریز

عملکرد سه ماهه اول شهرداری منطقه 4 تبریز عملکرد سه ماهه اول شهرداری منطقه 4 تبریز
چهارشنبه 11 مرداد 1391

عملکرد معاونت فنی و عمرانی

عملکرد معاونت فنی و عمرانی عملکرد معاونت فنی و عمرانی
يکشنبه 18 تير 1391

منشور جامعه ايمن شهر تبریز

منشور جامعه ايمن شهر تبریز منشور جامعه ايمن شهر تبریز
چهارشنبه 20 مرداد 1389

کلیات حقوق شهری و شهروندی

کلیات حقوق شهری و شهروندی کلیات حقوق شهری و شهروندی
چهارشنبه 20 مرداد 1389

منشور اخلاقی كاركنان شهرداري منطقه 4

منشور اخلاقی كاركنان شهرداري منطقه 4 منشور اخلاقی كاركنان شهرداري منطقه 4
چهارشنبه 20 مرداد 1389

حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی

حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی
چهارشنبه 20 مرداد 1389