• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
تاریخ : چهارشنبه 11 مرداد 1391     |     کد : 141

عملکرد سه ماهه اول شهرداری منطقه 4 تبریز

عملکرد سه ماهه اول شهرداری منطقه 4 تبریز

عملکرد3ماهه اول شهرداری منطقه4تبریز

معاونت شهرسازی

*  معاونت خدمات شهری

*   فضای سبز

*  معا
ونت اداری ومالی

امورمالی ودرآمد

املاک

*  اجرای احکام 

*   نوسازی
  
*   ماده صد

*   فرهنگی وهنری


PDF چاپ چاپ