• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
تاریخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391     |     کد : 200

مدارك صدور مجوزها

مدارك صدور مجوزها

 پروانه ساختمانی   گواهی معامله استعلام بانکی مجوز تهیه نقشه مجوز انشعاب

تمدید پروانه

اصلاحيه پروانه عدم خلاف پایانکار پروانه مفاصاحساب


PDF چاپ چاپ