• سال نو
  • 1398-سال رونق تولید
  • شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد